Đông Y Sĩ Cảnh Thiên còn khổ công nghiên cứu trên 1,800 “dương án” (bệnh án được chữa lành) của các bậc danh y kim cổ, kết hợp với kinh nghiệm bản thân, đã biên soạn và phát hành 2 quyển sách Đông Y được xếp vào hàng “Bách khoa toàn thư bệnh học” rất có giá trị gồm: “Dược Thảo Luận Trị” (dày 1,455 trang, in trên giấy láng, ảnh màu, tái bản lần thứ 4) và quyển “Trường Xuân Bảo Điển” (dày 1,440 trang, in trên giấy láng, ảnh màu, tái bản lần thứ 2). Muốn biết tác nhân nào gây bệnh, dược thảo nào trị được bệnh cùng các liệu pháp dinh dưỡng, phụ nữ làm đẹp, thể dụng dưỡng sinh, bảo thọ…, hãy tìm đọc 2 quyển sách nầy sẽ thấy lời giải hết sức khoa học cho các nan đề.

Main Menu