CT.137 – PHỤ NỮ HIẾM MUỘN (THỂ ĐÀM THẤP/BÉO PHÌ) – WOMEN INFERTILITY (FAT & COOL BODY)

$42.00

In stock

Compare
SKU: CT.137 Categories: ,

Tác dụng: Đại bổ Tỳ Vị, lợi thủy hóa đàm, giảm trọng lượng cơ thể, tan đàm, giúp tử cung khoan hòa dễ thụ thai.
Indication: Strongly supporting speen and stomach, diuretic, melt off excess fat, reduce body weight, helps the uterus phlegm tolerant, easy to conceive…

Additional information

Weight 0.44 lbs
Dimensions 4 × 4 × 6 in

Main Menu