Chi phí vận chuyển và thời gian

Dược Thảo Cảnh Thiên, Inc./Canh Thien Herbs (“chúng tôi”) tôn trọng và bảo vệ quyền riêng tư của dữ liệu của bạn được gửi cho chúng tôi thông qua việc bạn sử dụng trang web Dược Thảo Cảnh Thiên, Inc./Canh Thien Herbs. Chính sách Bảo mật này chỉ áp dụng cho trang web Dược Thảo Cảnh Thiên, Inc./Canh Thien Herbs và không áp dụng cho dữ liệu được thu thập trên bất kỳ trang web nào khác mà trang này có thể được liên kết hoặc không. Dược Thảo Cảnh Thiên, Inc./Canh Thien Herbs duy trì các trang web riêng biệt cho một số công ty con.

THÔNG TIN HỢP LỆ

Thông qua trang web này, dữ liệu bao gồm nhưng không giới hạn ở thông tin phi cá nhân được thu thập và lưu trữ dưới dạng tổng hợp cho các mục đích thống kê và phân tích nội bộ.

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Dược Thảo Cảnh Thiên, Inc./Canh Thien Herbs cũng thu thập và lưu trữ dữ liệu cá nhân để duy trì và cấp một ID phiên duy nhất cho các cá nhân khi họ ở trang này. Chúng tôi cũng có thể cung cấp dữ liệu cá nhân hoặc dữ liệu cá nhân mà nó thu thập với các nhà cung cấp bên thứ ba cung cấp phân tích, khai thác dữ liệu và các dịch vụ khác liên quan đến tính hiệu quả và chức năng của trang web.

THÔNG TIN CÁ NHÂN BAO GỒM

Bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp khi đặt hàng hoặc đăng ký bất kỳ thứ gì chúng tôi cung cấp. Nó cũng bao gồm:
– Loại trình duyệt mà bạn truy cập Internet;
– Ngày giờ bạn truy cập trang web Dược Thảo Cảnh Thiên, Inc./Canh Thien Herbs;
– Địa chỉ IP của bạn và địa chỉ Internet của trang web mà bạn liên kết trực tiếp đến Dược Thảo Cảnh Thiên, Inc./Canh Thien Herbs;
– Thông tin bạn đã xem khi truy cập trang web của chúng tôi.

Khi bạn đặt mua sản phẩm, chúng tôi sẽ thu thập thông tin cá nhân (thông tin có thể được sử dụng để xác định bạn là một cá nhân) như tên, email, số điện thoại, địa chỉ nhà, thông tin nhân khẩu học (như mã zip, tuổi) và thông tin thanh toán (chẳng hạn như tài khoản PayPal hoặc số thẻ tín dụng).

Các loại thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập có thể khác nhau tùy thuộc vào việc bạn sử dụng các tính năng của trang web. Nếu bạn đăng ký tại trang web, nhập chương trình khuyến mãi, chọn tham gia để nhận email hoặc các ưu đãi hoặc liên lạc khác, chúng tôi sẽ thu thập và lưu trữ thông tin được cung cấp.

Chúng tôi cũng có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin khác, chẳng hạn như thông tin nhân khẩu học, chẳng hạn như giới tính, tuổi tác hoặc về sở thích và sở thích sản phẩm của bạn.

Nếu bạn đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội, chẳng hạn như Facebook hoặc Twitter, tài khoản mạng xã hội bạn sử dụng sẽ xin phép chia sẻ thông tin cá nhân với Dược Thảo Cảnh Thiên, Inc./Canh Thien Herbs. Điều này có thể bao gồm tên, giới tính, ảnh hồ sơ, danh sách bạn bè, liên kết đến hồ sơ của bạn, lượt thích và dữ liệu khác nằm trong (các) hồ sơ của bạn hoặc bạn bè của bạn. Thông tin này được thu thập bởi trang web truyền thông xã hội mà bạn chọn sử dụng và được cung cấp cho chúng tôi theo các điều khoản của chính sách bảo mật của trang web truyền thông xã hội đó.

Các chính sách về quyền riêng tư trên mạng xã hội thay đổi theo thời gian, thường ít được thông báo. Chúng tôi không kiểm soát các chính sách bảo mật của các trang web khác. Bạn có thể kiểm soát thông tin mà Dược Thảo Cảnh Thiên, Inc./Canh Thien Herbs nhận được từ tài khoản mạng xã hội của bạn bằng cách điều chỉnh tùy chọn bảo mật của bạn với tài khoản đó.

Bạn có thể truy cập trang web này mà không cần cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào, chẳng hạn như bằng cách tắt cookie và phân tích của bên thứ ba, chặn cửa sổ bật lên, v.v. Tuy nhiên, làm như vậy sẽ khiến bạn không thể truy cập vào tất cả các tính năng và chức năng của trang web.

SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN ĐƯỢC THU THẬP TRÊN TRANG WEB NÀY

Trừ khi được mô tả trong Chính sách Bảo mật này, chúng tôi sẽ không sử dụng hoặc tiết lộ bất kỳ dữ liệu cá nhân nào mà bạn đã cung cấp trên trang web này.

DUOC THAO CANH THIEN, INC./CANH THIEN HERBS THU THẬP THÔNG TIN CỦA BẠN

Trong các trường hợp cụ thể, Dược Thảo Cảnh Thiên, Inc./Canh Thien Herbs xử lý thông tin nhận dạng cá nhân mà bạn gửi qua trang web này. Thông tin cá nhân được gửi qua trang web này thông qua việc nộp tài khoản mới, nộp hồ sơ xin việc (bằng biểu mẫu trực tuyến hoặc sơ yếu lý lịch trực tuyến), Đơn đặt hàng hoặc E-mail được gửi đến trang web này.

DUOC THAO CANH THIEN, INC./CANH THIEN HERBS SỬ DỤNG THÔNG TIN CỦA BẠN

Bạn có thể chọn không gửi thông tin cá nhân qua Gửi tài khoản mới, Gửi công việc hoặc e-mail qua trang web này. Bằng cách gửi thông tin cá nhân cho Dược Thảo Cảnh Thiên, Inc./Canh Thien Herbs, qua trang web này, bạn xác nhận rằng Dược Thảo Cảnh Thiên, Inc./Canh Thien Herbs sẽ xử lý một số dữ liệu nhận dạng cá nhân về bạn. Do đó, bạn đồng ý cho chúng tôi sử dụng thông tin đó theo Chính sách Bảo mật của Dược Thảo Cảnh Thiên, Inc./Canh Thien Herbs Worldwide.

Chúng tôi sẽ không bao giờ bán hoặc cung cấp dữ liệu cá nhân cho bên thứ ba, trừ khi được tiết lộ trong Chính sách bảo mật này mà không có sự đồng ý của bạn. Hiện tại, chúng tôi không bán hoặc cung cấp dữ liệu cá nhân cho bất kỳ bên thứ ba không liên quan nào. Chúng tôi có thể xử lý dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi nhận được thông qua việc bạn gửi đến Dược Thảo Cảnh Thiên, Inc./Canh Thien Herbs, qua trang web này.

Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn dưới dạng tổng hợp cho các mục đích thống kê nội bộ, cho việc tiếp thị trực tiếp các sự kiện Dược Thảo Cảnh Thiên, Inc./Canh Thien Herbs, hoặc cho các mục đích việc làm, thông qua biểu mẫu tuyển dụng hoặc nộp hồ sơ. Thông tin được thu thập trên trang web Dược Thảo Cảnh Thiên, Inc./Canh Thien Herbs thông qua Nộp tài khoản mới và / hoặc Mẫu đơn xin việc là thông tin duy nhất được sử dụng để tiếp thị trực tiếp cho các sự kiện Dược Thảo Cảnh Thiên khác, Inc./Canh Thien Herbs . Nếu bạn không muốn được liên hệ để tham gia thêm các sự kiện Dược Thảo Cảnh Thiên, Inc./Canh Thien Herbs, bạn phải đánh dấu vào ô chọn không tham gia trên mẫu đăng ký.

Chúng tôi có thể được yêu cầu tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn theo lệnh tòa hoặc nghĩa vụ pháp lý khác. Trong trường hợp rất khó xảy ra rằng người thanh lý, người quản lý hoặc người nhận được chỉ định đối với Dược Thảo Cảnh Thiên, Inc./Canh Thien Herbs hoặc tất cả hoặc bất kỳ phần nào của tài sản của chúng tôi, chúng tôi có thể chuyển thông tin của bạn cho bên thứ ba mua doanh nghiệp nếu người mua cam kết chỉ sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn như được quy định trong Chính sách bảo mật này.

DỮ LIỆU ĐĂNG NHẬP

Giống như nhiều nhà điều hành trang web, chúng tôi thu thập thông tin mà trình duyệt của bạn gửi bất cứ khi nào bạn truy cập Trang web của chúng tôi (“Dữ liệu nhật ký”). Dữ liệu Nhật ký này có thể bao gồm thông tin như địa chỉ Giao thức Internet (“IP”) của máy tính của bạn, loại trình duyệt, phiên bản trình duyệt, các trang trên Trang web của chúng tôi mà bạn truy cập, ngày giờ bạn truy cập, thời gian trên các trang đó và các trang khác số liệu thống kê. Ngoài ra, chúng tôi có thể sử dụng các dịch vụ của bên thứ ba như Google Analytics để thu thập, giám sát và phân tích Dữ liệu Nhật ký.

BỘ NHỚ

Trang web này sử dụng cookie. Cookie là các tệp văn bản nhỏ mà các trang web đặt trên máy tính và thiết bị di động của những người truy cập các trang web đó. Các tệp này sau đó được trang web đọc mỗi khi bạn quay lại trang web. Các tệp văn bản này cho phép trang web ghi nhớ thiết bị của bạn và cách bạn tương tác với trang web, các tệp này hữu ích cho các mục đích khác nhau.

Ví dụ: cookie có thể được sử dụng để ghi nhớ thông tin tên người dùng và mật khẩu để bạn không phải nhập lại thông tin đăng nhập của mình mỗi khi truy cập trang web mà bạn thường xuyên đăng nhập.

Các chức năng khác của cookie là cung cấp quảng cáo tùy chỉnh cho người dùng dựa trên các tìm kiếm và sở thích cá nhân, cũng như cookie hiệu suất trang web giúp nâng cao việc sử dụng trang web bằng cách ghi nhớ những thứ như phát trực tuyến video tùy chỉnh hoặc cài đặt âm lượng mà bạn đã chọn khi sử dụng trang web trước đây.

SỰ CHÍNH XÁC

Dược Thảo Cảnh Thiên, Inc./Canh Thien Herbs không bảo đảm và không chịu trách nhiệm về tính chính xác của dữ liệu về bạn có thể được cung cấp cho chúng tôi qua email của bạn hoặc thông qua bất kỳ việc gửi thông tin cá nhân nào khác qua trang web này.

BẢO VỆ

Dược Thảo Cảnh Thiên, Inc./Canh Thien Herbs sẽ thực hiện mọi biện pháp thích hợp để đảm bảo tính bảo mật trực tuyến của các đường truyền đến trang web này. Trang web Dược Thảo Cảnh Thiên, Inc./Canh Thien Herbs và bất kỳ dữ liệu nào được truyền đến hoặc đi từ đó đều được bảo vệ bằng khóa bảo mật lớp socket (SSL), mã hóa dữ liệu. Tất cả dữ liệu được lưu trữ trên máy chủ của chúng tôi một cách an toàn, được mã hóa. Quyền truy cập vào các máy chủ đó bị giới hạn nghiêm ngặt đối với quản trị viên mạng và nhân viên được ủy quyền khác của Dược Thảo Cảnh Thiên, Inc./Canh Thien Herbs, những người đã được đào tạo để bảo vệ chống mất mát, lạm dụng, truy cập trái phép, tiết lộ, thay đổi hoặc phá hủy dữ liệu cá nhân theo Duoc Thao Canh Thien, Inc./Canh Thien Herbs control. Chúng tôi tự hào về công nghệ và chính sách bảo mật của chúng tôi.

Dược Thảo Cảnh Thiên, Inc./Canh Thien Herbs có quyền sửa đổi Chính sách Bảo mật này vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Nếu chúng tôi quyết định thay đổi Chính sách Bảo mật này, chúng tôi sẽ đăng những thay đổi đó ở đây để bạn luôn biết cách chúng tôi sẽ sử dụng thông tin thu thập được về bạn.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Điều khoản và điều kiện này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ:

CANH THIEN HERBS / DUOC THAO CANH THIEN, INC.

14441 Brookhurst St, Suite # 7-8, Garden Grove, CA 92843.

Email: canhthien1940@gmail.com

Email: duocthaocanhthien@gmail.com

Điện thoại: (1-855) 775-1069 hoặc (714) 775-1069

Trang web: www.canhthienduocthao.com

Main Menu